Försvarsadvokat
Stockholm – Offentliga och privata försvarare

Behöver du få kontakt med en erfaren och kompetent försvarsadvokat i Stockholm? Är du osäker på om du har rätt till en försvarsadvokat eller vill du ställa frågor kring hur det fungerar att anlita en försvarsadvokat i Stockholm? Hör av dig till oss på MP ADVOKATTEAM så hjälper vi dig. 

Vi är en grupp erfarna advokater som jobbar med inriktning på brottmål. Vi är baserade i Stockholm men åtar oss uppdrag över hela landet. MP ADVOKATTEAM i Stockholm åtar sig uppdrag som både offentliga och privata försvarare.

När ska du kontakta en försvarsadvokat?

Om du blir kallad till ett polisförhör, eller har blivit gripen eller anhållen för ett brott ska du så fort som möjligt kontakta en försvarsadvokat. Det är din rättighet och den ska du ta till vara på. En försvarsadvokat står vid din sida genom hela den rättsliga processen och är den person som för din talan och har dina intressen i åtanke. Försvarsadvokaten ska se till att du inte blir orättvist behandlad och arbeta för att rättsprocessen blir så fördelaktig som möjligt för dig som klient. Rätten till en försvarsadvokat är ovillkorlig och är även en mänsklig rättighet.

Vad gör en försvarsadvokat i praktiken?

En försvarsadvokats uppdrag är som sagt att företräda den misstänkte och vara ett stöd genom rättsprocessen. I praktiken innebär det att försvarsadvokaten är med på alla förhör som den misstänkte måste delta i. Det är svårt att veta vilka rättigheter man har som misstänkt i ett brottmål, i försvarsadvokatens uppdrag ingår därför att hålla den misstänkte uppdaterad och informerad om vad det är som händer och vad den misstänkte har för rättigheter och skyldigheter.

Försvarsadvokaten bevakar den misstänktes intressen när förhören är avslutade och håller sig uppdaterad på hur processen framskrider. Beslutar en åklagare att åtal ska väckas i brottmålet, kommer åtal och andra handlingar att skickas till den misstänkte och dennes försvarsadvokat. Inför en rättegång brukar den misstänkte och en försvarsadvokat i Stockholm ses för att gå igenom åtalet och handlingarna. Det är också brukligt att förbereda sig inför en rättegång och gå igenom hur processen går till och vad det är som händer under varje del av rättegången. 

Offentlig eller privat försvarare?

Rent uppdragsmässigt är det ingen skillnad på en privat och en offentlig försvarare. En försvarsadvokats uppdrag är alltid att företräda den misstänkte på bästa möjliga sätt, oavsett om det är i formen av offentlig eller privat försvarare. Skillnaden är vem det är som utser försvarsadvokaten, en privat försvarare har den misstänkte själv utsett och en offentlig har staten utsett. Staten utser en offentlig försvarare i de fall då den misstänkte har rätt att få en försvarsadvokat, det vill säga i de fall som anses allvarliga. Du kan alltid önska vem du vill ha som försvarsadvokat, även då det är i form av en offentlig försvarare.

Ta till vara på möjligheten att själv välja försvarare, det kan vara avgörande för hur domen faller. En erfaren försvarsadvokat som är insatt i frågan kan erbjuda ett bättre försvar än någon som inte har likvärdig erfarenhet och kompetens. Frikänns en misstänkt för brottet hen står åtalad för ersätter staten den offentliga försvararen.

Försvarsadvokat från MP ADVOKATTEAM i Stockholm

Eftersom MP ADVOKATTEAM är en stockholmsbaserad firma är de flesta uppdrag vi får i staden med omnejd, men vi åtar oss uppdrag över hela landet. Vi är en humanjuridisk advokatbyrå med särskild inriktning på brottmål och familjerätt. Vi följer och respekterar självklart det viktigaste för en försvarsadvokat; lojalitet med klienten, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt. Som klient hos oss kan du vara säker på att vi värnar dina intressen och alltid arbetar för att ge dig de bästa förutsättningarna i ett brottmål.

Vi arbetar nära en stor grupp sakkunniga och tar oss an varje mål med stor respekt, inget mål är för litet eller för stort för oss. Vi kan erbjuda hjälp på kurdiska, persiska och dari.

Kontakta en försvarsadvokat i Stockholm

Fyll i formuläret för att kontakta oss på MP ADVOKATTEAM. Kan vi åta oss ditt uppdrag hör vi av oss för att bekräfta åtagandet.

Advokatfirman MP Advokatteam AB

Telefon

Växel: 08 6444404
Fax: 08 360111

Adress

Wennerbergsgatan 10
112 58 Stockholm

Företagsinfo

Org. Nr: 559073-6392
Bankgiro: 5153-9112
Klientmedelskonto: 5153-9526