Brottmålsadvokat Stockholm

Brottmålsadvokat i Stockholm

MP ADVOKATTEAM är en advokatbyrå i Stockholm som specialiserat sig på brottmål. Vi har många års erfarenhet av komplicerade uppdrag som brottmålsadvokater i  Stockholm, och kan snabbt sätta oss in i ärenden. Du är alltid välkommen att ringa oss för ett inledande samtal innan du anlitar oss. 

Vi är en grupp erfarna advokater som jobbar med inriktning på brottmål. MP ADVOKATTEAM agerar brottmålsadvokat i både Stockholm och övriga landet. Vi åtar oss uppdrag som både offentliga och privata försvarare.

Behöver du en brottmålsadvokat?

Om du blir kallad till ett polisförhör, eller har blivit gripen eller anhållen för ett brott ska du så fort som möjligt kontakta en försvarsadvokat. Det är din rättighet och den ska du ta till vara på. En försvarsadvokat står vid din sida genom hela den rättsliga processen och är den person som för din talan och har dina intressen i åtanke.

Försvarsadvokaten ska se till att du inte blir orättvist behandlad och arbeta för att rättsprocessen blir så fördelaktig som möjligt för dig som klient. Rätten till en försvarsadvokat är ovillkorlig och är även en mänsklig rättighet.

Brott och schack i stockholm

Vad gör en brottmålsadvokat i Stockholm?

Brottmålsadvokatens uppdrag är att företräda en misstänkt genom hela rättsprocessen. Det betyder att advokaten säkerställer en misstänkt inte blir orättvist behandlad och hela tiden arbetar för att rättsprocessen blir så fördelaktig som möjligt för klienten. Brottmålsadvokat är samma sak som en försvarsadvokat, det är alltså den person som för den misstänktes talan i rätten och som ser till att den misstänkte vet om sina rättigheter och skyldigheter genom rättsprocessen. 

Rent praktiskt innebär uppdraget som brottmålsadvokat att vara närvarande vid förhör, ta del av handlingar och vara med vid en eventuell rättegång. En åklagare beslutar om målet ska gå till rättegång eller inte. Om så är fallet kommer brottmålsadvokaten och den misstänkte att få ta del av åtalet och alla handlingar som hör till målet. Den misstänkte och försvararen brukar ses innan en rättegång för att gå igenom alla handlingar och förbereda sig inför den stundande rättegången.

Vem betalar för en brottmålsadvokat?

Om någon blir misstänkt för ett allvarligt brott har personen rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen utses av staten, men den misstänkte har rätt att namnge en önskad företrädare. Det betyder att en misstänkt kan välja en brottmålsadvokat i Stockholm som den har förtroende för och som den vet är insatt i frågorna runt det misstänkta brottet. Det kan vara avgörande för hur domen faller att ha en erfaren och kompetent brottmålsadvokat som sin försvarare.

Utses brottmålsadvokaten av staten står staten för hela kostnaden om den misstänkte anses oskyldig vid rättegångens slut. Blir det en fällande dom blir den misstänkte i regel återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden för den offentliga försvararen, det är dock beroende av hur stor inkomst personen har. Saknas inkomst kan staten stå för kostnaden för brottmålsadvokaten. Läs mer om rådgivning enligt rättshjälpslagen.


Papper brottmål i Stockholm
Böcker till brottmål

Brottmålsadvokat från MP ADVOKATTEAM

På MP ADVOKATTEAM är vi alla inriktade på brottmål, vi har lång samlad erfarenhet och vi är ett helt team med specialister för att ge våra klienter bästa möjliga förutsättningar. Genom att vi arbetar nära varandra kan vi vända och vrida på perspektiven och se frågor ur olika infallsvinklar. Vi har nära samarbete med många sakkunniga inom olika områden och vi kan erbjuda brottmålshjälp på kurdiska, persiska och dari. Vi respekterar självklart det viktigaste i uppdraget som brottmålsadvokat; lojalitet med klienten, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt.

Kontakta en brottmålsadvokat idag

 

Fyll i formuläret för att kontakta oss på MP ADVOKATTEAM. Kan vi åta oss ditt uppdrag hör vi av oss för att bekräfta åtagandet.

Advokatfirman MP Advokatteam AB

Telefon

Växel: 08 6444404
Fax: 08 360111

Adress

Drottningholmsvägen 38 112 19 Stockholm

Södertälje:

Järnagatan 16,
151 73 Södertälje

Företagsinfo

Org. Nr: 559073-6392
Bankgiro: 5153-9112
Klientmedelskonto: 5153-9526