Advokatbyrå

Advokatbyrå Södertälje

 Behöver du få kontakt med en erfaren och kompetent Advokatbyrå i Södertälje? Är du osäker på om du har rätt till en försvarsadvokat eller vill du ställa frågor kring hur det fungerar att anlita en advokat? Hör av dig till oss på MP ADVOKATTEAM så hjälper vi dig. 

Vi är en grupp erfarna brottmålsadvokater som jobbar med inriktning på brottmål och familjerätt. Vi  åtar oss uppdrag som både offentliga och privata försvarare.

Vi finns på Järnagatan 16 i Södertälje.

Ring: 08-644 44 04

Familjerättsadvokat

Skilsmässa, bodelning och vårdnad. 

Äktenskapsbalken, sambolagen och föräldrabalken är exempel på lagar som reglerar vårt privatliv. Det finns tillfällen när familjefrågor kan komma att tas upp i en rättegång och då är det en stor trygghet att ha en advokat i Södertälje som är specialiserad inom familjerätt vid din sida.

När människor skiljer sig eller separerar uppstår det ibland meningsskiljaktigheter. De områden som vi kan bistå dig inom är:

  • Vårdnad, boende och umgänge beträffande barn 
  • Bodelning
  • Kvarsittanderätt
  • Familjerättsliga avtal, såsom äktenskapsförord och samboavtal

Avtal inom familjerätten – för gifta och sambor

Juridiskt sätt är det en stor skillnad på att vara gift och sambo. Vid skilsmässa ska som huvudregel samtliga tillgångar ingå i en bodelning. Om man inte vill att egendom ska ingå i en eventuell framtida bodelning måste egendomen vara enskild egendom. Egendom kan bli enskild egendom bland annat  genom ett äktenskapsförord.

Vid en separation från samboförhållande är det endast bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk som ingår i en bodelning. För de fall att man inte vill att bostaden och bohaget ska hälftendelas bör man skriva ett samboavtal, vilket i vissa fall ska kombineras med ett skuldebrev. Vi kan hjälpa er upprätta familjerättsliga avtal för att undvika framtida problem.

I många familjerättsliga tvister har du rätt till rättsskydd och rättshjälp. Våra familjerättsadvokater på advokatbyrån hjälper dig att ansöka om det.

Brottmål – offentlig och privat försvarare

När ska du kontakta en försvarsadvokat?

Om du blir kallad till ett polisförhör, eller har blivit gripen eller anhållen för ett brott ska du så fort som möjligt kontakta en advokatbyrå. Det är din rättighet och den ska du ta till vara på. En försvarsadvokat står vid din sida genom hela den rättsliga processen och är den person som för din talan och har dina intressen i åtanke.

Försvarsadvokaten ska se till att du inte blir orättvist behandlad och arbeta för att rättsprocessen blir så fördelaktig som möjligt för dig som klient. Rätten till en försvarsadvokat är ovillkorlig och är även en mänsklig rättighet.

Vad gör en Advokatbyrå?

En försvarsadvokats uppdrag är att företräda dig och vara ett stöd genom en eventuell rättsprocess. I praktiken innebär det att försvarsadvokaten är med på alla förhör som du måste delta i. Det är svårt att veta vilka rättigheter man har, i försvarsadvokatens uppdrag ingår därför att hålla dig  informerad om vad det är som händer och vad du har för rättigheter och skyldigheter.

Försvarsadvokaten bevakar dina intressen när förhören är avslutade och håller sig uppdaterad på hur processen framskrider. Beslutar en åklagare att åtal ska väckas i målet, kommer åtal och andra handlingar att skickas till dig och din försvarsadvokat för att kunna gå igenom handlingarna grundligt. 

Familjerättsadvokat i Stockholm

Erfaren Advokatbyrå i Södertälje

MP ADVOKATTEAM i Södertälje erbjuder juridisk hjälp i familjerättsliga frågor och vid brottmål. Vi kan som team tillsammans se frågan ur flera perspektiv och infallsvinklar, detta för att erbjuda alla våra klienter bästa möjliga förutsättningar. Alla våra advokater arbetar med klienten i fokus och vi hyser stor respekt för lojalitet med klienten, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikten. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

 

Fyll i formuläret för att kontakta oss. Kan vi åta oss ditt uppdrag hör vi av oss för att bekräfta åtagandet.

Advokaterna på Advokatbyrån

Advokaterna vid MP ADVOKATTEAM delar alla målsättningen att driva en högkvalitativ och modern advokatbyrå där noggrannhet, juridisk skicklighet och tillgänglighet för klienten är i fokus. 

Advokatbyrån ligger i Stockholm och Södertälje och vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Advokatbyrån behärskar flera olika språk såsom engelska, persiska, dari, kurdiska.  

Advokatfirman MP Advokatteam AB

 

Telefon


Växel: 
08 6444404
Fax: 08 360111

Adress

Södertälje
Järnagatan 16
151 73 Södertälje

Stockholm
Drottningholmsvägen 38 112 19 Stockholm

Företagsinfo

Org. Nr: 559073-6392
Bankgiro: 5153-9112
Klientmedelskonto: 5153-9526