Brottmålsadvokat
Brottmålsadvokat
Brottmålsadvokat
Brottmålsadvokat
VÄLKOMMEN

Stockholms ADVOKATTEAM är en humanjuridisk advokatbyrå med särskild inriktning mot brottmål (även EKO-brott). Vid firman finns en stor samlad erfarenhet av sådant arbete.  

 

Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är våra kärnvärden. Vi är en modern advokatbyrå som även sätter prestige i stor tillgänglighet för dig som klient.

 

Som klient hos Stockholms ADVOKATTEAM kan du vara säker på att vi värnar om dina intressen och gör allt för att ge dig de bästa förutsättningarna.

 

Advokatfirman ligger i Stockholm men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

FIRMAN

Stockholms ADVOKATTEAM har grundats av advokaterna Daniel Marcus, Simon Bergström och Saman Paknejad.

 

Grundarna har mångårig erfarenhet som försvarsadvokater vid välrenommerade humanjuridiska advokatbyråer med inriktning mot brottmål. Därutöver finns tidigare erfarenhet från stora affärsjuridiska advokatbyråer samt tingstjänstgöring vid Solna respektive Södertörns tingsrätt. Advokatbyrån behärskar flera olika språk såsom engelska, persiska, dari, kurdiska.  

 

Grundarna bakom Stockholms ADVOKATTEAM delar målsättningen att driva en högkvalitativ och modern advokatbyrå där noggrannhet, juridisk skicklighet (grundarna av firman har bl.a. flera refererade fall i Högsta domstolen) samt tillgänglighet för klienten sätts i fokus. Detta utöver de för advokater brukliga kärnvärdena lojalitet, oberoende, tystnadsplikt och undvikande av intressekonflikter.  Bakgrunden är att verkligheten ser annorlunda ut idag och att allt större krav ställs på tillgänglighet, återkoppling och kunskapsnivå. Stockholms ADVOKATTEAM sätter prestige i att möta våra klienter (men även andra aktörer såsom domstolar och andra myndigheter) i dessa ökade omvärldskrav.

MEDARBETARE
Brottmålsadvokat

Daniel Marcus

– Advokat/Delägare –

Kontor: 08-644 44 04
Mobil: 070-798 14 53
Mail: daniel@advokatteam.se


Inriktning: Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn).

 

Språk: Svenska och engelska

 

Tidigare: Daniel Marcus studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin examen 2007. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Han har tidigare arbetat vid Advokatfirman Fria Advokater (2013-2016), Försvarsadvokaterna Stockholm (2012-2013), Advokatfirman Delphi och Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Daniel fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt (2008-2010).

 


Brottmålsadvokat

Saman Paknejad

– Advokat/Delägare –

Kontor: 08-644 44 04
Mobil: 070-971 39 62
Mail: saman@advokatteam.se


Inriktning: Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) migrationsrätt, socialrätt och familjerätt

 

Språk: Svenska, engelska, persiska och dari (afganska)

 

Tidigare: Saman Paknejad har tidigare arbetat vid Försvarsadvokaterna Väst som sedan ombildades till advokaterna Hurtig & Partners.

 


Brottmålsadvokat

Simon Bergström

– Advokat/Delägare –

Kontor: 08-644 44 04
Mobil: 070-149 28 07
Mail: simon@advokatteam.se


Inriktning: Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn).

 

Språk: Svenska och engelska

 

Tidigare: Simon Bergström studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin examen 2008. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Han har tidigare arbetat vid Försvarsadvokaterna Stockholm (2012-2017) och Advokatfirman Hammarskiöld & Co (2009-2010, 2011-2012). Simon fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt (2010-2011).

 

Refererade mål i Högsta domstolen:

  • NJA 2015 s. 668
  • NJA 2016 s. 202
  • NJA 2016 s. 819

 


Brottmålsadvokat

Monika Temiz

– Advokat –

Kontor: 08-644 44 04
Mobil: 073-526 62 35
Mail: monika@advokatteam.se


Inriktning: Brottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn),
familjerätt (vårdnad, boende och umgänge) samt socialrätt (LVU, LVM, LRV samt LPT).

 

Språk: Svenska, engelska och kurdiska

 

Tidigare: Arbetat vid byrå i Västerås och Uppsala. Monika Temiz fullgjorde sin notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt.

 


Brottmålsadvokat

Johanna Widenby

– Advokat –
Brottmålsadvokat

Felix Nelson

– Advokat –

Kontor: 08-644 44 04
Mobil: 070-947 98 80
Mail: felix@advokatteam.se


Inriktning: Brottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), migrationsrätt (uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen, anknytning och arbetstillstånd), socialrätt (LVU, LVM, LRV och LPT), familjerätt (vårdnad, boende och umgänge) samt uppdrag som god man för bortavarande part och rättegångsbiträde.

 

Språk: Svenska och engelska

 

Tidigare: Felix Nelson studerade juridik vid Lunds Universitet och tog sin examen år 2014. Felix är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Han har tidigare arbetat på C J Advokatbyrå (2014-2018).

 


Brottmålsadvokat

Zebastian Coleman Törnqvist

– Biträdande Jurist –
Brottmålsadvokat

Ariel Saadon

– Biträdande Jurist –

Kontor: 08-644 44 04
Mobil: 070-741 32 44
Mail: ariel@advokatteam.se


Inriktning: Brottmål (uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), familjerätt (vårdnad, boende och umgänge), migrationsrätt (uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen), socialrätt (LVU, LVM, LRV, LPT) samt uppdrag som god man för bortavarande part och rättegångsbiträde.

 

Språk: Svenska, engelska och kurdiska

 

Tidigare: Ariel Saadon studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin examen 2017.

 


Brottmålsadvokat

Sara Rosvall

– Tjänstledig –

Kontor:
Mobil:
Mail:


Brottmålsadvokat

Helena Ekerot

– Kanslipersonal-
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Brottmålsadvokat


Försvarare

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du har anhållits. I vissa andra situationer kan du också ha rätt till en offentlig försvarare. Vi rekommenderar att man alltid frågar om sin rätt till offentlig försvarare. Om du vill ha en särskild försvarsadvokat har du rätt att begära att få just den advokaten.

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det bra om vi kommer in tidigt i utredningen.

Samtliga advokater hos advokatfirman Stockholms ADVOKATTEAM åtar sig uppdrag som offentliga och privata försvarare.

 

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Vi rekommenderar att man alltid frågar om sin rätt till ett målsägandebiträde.

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig är det bra om vi kommer in tidigt i utredningen.

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen i målet samt att i övrigt lämna stöd och hjälp till målsäganden under utredningen och vid en eventuell rättegång. I målsägandebiträdets arbetsuppgifter ingår bland annat att föra talan om skadestånd.

Samtliga jurister vid advokatfirman åtar sig uppdrag som målsägandebiträden.

 

Särskild företrädare för barn

Samtliga jurister åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

 


Advokat familjerätt


Advokatfirmans jurister erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister.

Advokat familjerätt

 


Socialrätt


Samtliga jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV-mål. I mål rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare ha rätt till offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

 


Asyl- och Utlänningsrätt


Advokatfirmans jurister åtar sig uppdrag som offentliga biträden eller som privata ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av att agera som offentligt biträde i mål gällande asyl- och utlänningsrätt.

 


KARRIÄR

Är du intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen med din intresseanmälan. Vi erbjuder även juriststudenter möjlighet till uppsatspraktik i samband med examensarbetet. Din intresseanmälan skickar du till info@advokatteam.se

KONTAKT

Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller fax

Växel: 08 6444404

Fax: 08 360111

Wennerbergsgatan 10
112 58 Stockholm

Org. Nr: 559073-6392

Bankgiro: 5153-9112

Klientmedelskonto: 5153-9526

Under uppbyggnad

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN
I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter;

 

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se